Skorzystaj z naszej funkcji drukowania, aby najlepiej zaprezentować ofertę. Wystarczy otworzyć ofertę i kliknąć na symbol drukowania znajdujący się na górze po prawej stronie.
top-oferta
-10%
Trak-Met
Trak-Met
Trak-Met
Trak-Met
Trak-Met
Trak-Met
Trak-Met
Trak-Met
Trak-Met
Trak-Met
Trak-Met
 
 
Ta oferta została zaznaczona. Zaznaczone oferty można w dowolnej chwili zobaczyć w pozycji menu: Mój traktorpool.

Trak-Met Combiné Scie/Fendeuse Combined saw / splitter Kombinierte Säge / Spaltmaschine

19 132,59 PLN

wył. 23,0% VAT, 23 533,09 PLN brutto
21 254,18 PLN
miejscowość15-760 Bialystok, Polska
możliwa dostawa
StanNowy
Status ofertyFachowy
w zleceniu klienta
Rok produkcji2019
ciśnienie robocze12,00 t

Dalszy opis

La fendeuse à bois Eco est une scie à chaîne munie d'un convoyeur utilisé pour préparer le bois de chauffage et le foyer en grande quantité. But: principalement des ménages, des installations agricoles, de verdure, forestières et municipales, la machine sera également utilisée dans de petites entreprises impliquées dans la production de bois à but lucratif. L'appareil combine la coupe du bois en un cycle de travail avec l'aide d'une scie à chaîne, sa division et son transfert sur un prisme à l'aide d'une bande transporteuse. La scie de la série Eco peut être configurée en fonction des besoins de l'acheteur: la machine dispose de trois entraînements: un arbre femelle, un moteur électrique de 7,5 kW ou un moteur à essence de 13 CV; Scie Scie Splitter Eco en trois tailles mécaniques 8T / 33 cm, 12 T / 38 cm et 20T / 40 cm.

DONNEES TECHNIQUES:
Max. diamètre de coupe 33/38/40 cm
Réglage de la longueur de coupe 25-55 cm
Entraînements: moteur électrique de 7,5 kW ou de 13 kW)
Moteur de guidage de coupe hydraulique
STHIL tronçonneuse
Capacité de la pompe 36 l / min
Force de pression 8/12/20 tonnes
La durée du cycle de division avec le retour de l'actionneur (sec.) 6/7/8 s
Scie à fendoir 3-5 mp / h
Couteau à fendre 2/4 pièces
Réglage de la hauteur du coin de séparation manuel

The Eco saw log splitter is a chainsaw with a conveyor used to prepare firewood and fireplace in large quantities. Purpose: mainly households, agricultural, greenery, forest and municipal facilities, the machine will also be used in small companies involved in the production of wood for profit. The device combines the cutting of wood in one work cycle with the help of a chain saw with its splitting and transfer to a prism using a conveyor belt. The saw from the Eco series can be configured for the buyer's needs. The machine has a choice of three drives: a wom shaft, 7.5 kW electric motor or 13 HP gasoline engine, additionally the machine can be equipped with a light transport chassis. Saw saw Eco splitter in three mechanical sizes 8T / 33 cm, 12 T / 38 cm and 20T / 40 cm.

TECHNICAL DATA:
Max. cutting diameter 33/38/40 cm
Cutting length adjustment 25-55 cm
Drives: wom, electric 7.5 KW or gasoline engine 13 HP)
Hydraulic cutting guide motor
STHIL chainsaw
Pump capacity 36 l / min
Pressure force 8/12/20 tons
The length of the splitting cycle with the return of the actuator (sec.) 6/7/8 sec
Efficiency saw-splitter 3-5 mp / h
Splitting knife 2/4 parts
Setting the height of the manual separation wedge


Der Eco-Sägeblattspalter ist eine Kettensäge mit einem Förderer, mit dem Brennholz und Kamin in großen Mengen vorbereitet werden. Zweck: hauptsächlich Haushalte, landwirtschaftliche, Grün-, Forst- und kommunale Einrichtungen, die Maschine wird auch in kleinen Unternehmen eingesetzt, die sich mit der Produktion von Holz aus Profitgründen befassen. Das Gerät kombiniert das Schneiden von Holz in einem Arbeitsgang mit Hilfe einer Kettensäge mit dem Spalten und Übertragen auf ein Prisma über ein Förderband. Die Säge aus der Eco-Serie kann nach Kundenwunsch konfiguriert werden: Die Maschine kann zwischen drei Antrieben wählen: einer Welle, einem 7,5-kW-Elektromotor oder einem 13-PS-Benziner. Saw Saw Eco Splitter in drei mechanischen Größen 8T / 33 cm, 12T / 38 cm und 20T / 40 cm.

TECHNISCHE DATEN:
Max. Schnittdurchmesser 33/38/40 cm
Schnittlängenverstellung 25-55 cm
Antriebe: Damen, Elektro 7,5 KW oder Benziner 13 PS)
Hydraulischer Schneideführungsmotor
STHIL Kettensäge
Pumpenleistung 36 l / min
Druckkraft 8/12/20 Tonnen
Die Länge des Spaltzyklus mit der Rückstellung des Stellantriebs (Sek.) 6/7/8 Sek
Wirkungsgrad Sägespalter 3-5 mp / h
Spaltmesser 2/4 Teile
Einstellen der Höhe des manuellen Trennkeils

UNIWERSALNA PIŁO-ŁUPARKA ECO PŁD-330/380/400 PÓŁAUTOMAT 8/12/20 TON
Piło łuparki z serii Eco to piła łańcuchowa z transporterem służąca do przygotowania drewna opałowego , kominkowego w dużych ilościach . Przeznaczenie : głownie gospodarstwa domowe , rolne , zakłady utrzymania zieleni , leśne i komunalne , maszyna znajdzie także zastosowanie w małych firmach trudniących się produkcją drewna w celach zarobkowych . Urządzenie to łączy w jednym cyklu roboczym cięcie drewna za pomocą piły łańcuchowej wraz z jego rozłupaniem oraz przeniesieniem na pryzmę za pomocą taśmociągu transportowego. Piło łuparkę z serii Eco można konfigurować pod potrzeby nabywcy maszyna posiada do wyboru trzy napędy : wałek wom , silnik elektryczny 7,5 KW lub silnik spalinowy benzynowy 13 KM , dodatkowo maszynę można doposażyć w lekkie podwozie transportowe . Piło łuparka Eco występuję w trzech wielkościach mechanicznych 8T/33 cm , 12 T/38 cm i 20T/40 cm

DANE TECHNICZNE:
Max . średnica cięcia 33/38/40 cm
Regulacja długości cięcia 25-55 cm
Napędy : wom ,elektryczny 7,5 KW lub silnik spalinowy benzynowy 13 KM )
Silnik prowadnicy tnącej hydrauliczny
Piła łańcuchowa STHIL
Wydajność pompy 36 l/min
Siła nacisku 8/12/20 ton
Długość cyklu łupania wraz z powrotem siłownika (sek.) 6/7/8 s
Wydajność piło-łuparki 3-5 mp/h
Nóż rozłupujący 2/ 4 części
Ustawienie wysokości klina rozdzielającego manualne

lokalizacja

Pozostałe oferty tego sprzedającego

AMJ Dechaumeur 3,5m, Disc harrow 3,5m, Scheibenegge 3,5m
AMJ Dechaumeur 3,5m, Disc harrow 3,5m, Scheibenegge 3,5m
16 602,69 PLN

plus 23% VAT
20 421,31 PLN brutto
AMJ Decompacteur 3m, Tiefenlockerer 3m, Subsoiler
AMJ Decompacteur 3m, Tiefenlockerer 3m, Subsoiler
16 389,84 PLN

plus 23% VAT
20 159,50 PLN brutto
Ursus C-380
Ursus C-380
121 327,35 PLN

plus 23% VAT
149 232,64 PLN brutto
AMJ Dechaumeur repliable 6m, Hydraulic folding disc harrow 6m, Hydraulische Faltscheibenegge 6m
AMJ Dechaumeur repliable 6m, Hydraulic folding disc harrow 6m, Hydraulische Faltscheibenegge 6m
36 611,06 PLN

plus 23% VAT
45 031,60 PLN brutto
oferent
GoodTrade
Pan Piotr Leoniuk
ul. Szeroka 6B/4
15-760 Białystok
Polska
WhatsApp dostępny
GoodTrade
Pan Piotr Leoniuk
ul. Szeroka 6B/4
15-760 Białystok
Telefon
+48 607 805 969
telefon komórkowy
+48 607 805 969
https://www.traktorpool.pl/goodtrade
Wyślij wiadomość
nazwisko *  
e-mail *  
Kod pocztowy miejscowość
kraj
telefon*
 
Pańska wiadomość  
Chcielibyśmy informować Cię o aktualnych tematach i loteriach organizowanych przez traktorpool za pośrednictwem poczty e-mail. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji bez żadnych opłat.
Tak, chcę otrzymywać newsletter marki traktorpool!  
Proszę wpisać kod
 
Geburtstag  
Wysyłając ten formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych przez traktorpool zgodnie z Polityka prywatności.