KREATEC POLSKA M.Gardocki Sp.J. - Pani Sylwia Jakimik - Hotelowa 41 - PL-15-659 Białystok
telefon: +48 (0)515 555 771
biuro@kreatec.pl - www.kreatec.pl

zasoby maszynowe z http://www.traktorpool.pl