EUROMASZ s.j. - Pan Grzegorz Schienke - ul. IV Dywizji Piechoty 10 a - PL-77-420 Lipka
telefon: +48 (0)67 266 54 66 - telefax: +48 (0)67 266 54 66 - telefon komórkowy: +48 (0)603 511 195
biuro@euromasz.pl - www.traktorpool.pl/euromasz

zasoby maszynowe z http://www.traktorpool.pl